pracodawca

Prowadzenie akt osobowych

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika: