Doradztwo gospodarcze

W zakres usług doradztwa gospodarczego wchodzi:

Grafika Doradztwo gospodarcze
 • Doradztwo i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w szczególności:
  • jednoosobowej działalności gospodarcze
  • spółki cywilnej
  • spółki prawa handlowego tj. z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, komandytowej
 • Doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Doradztwo i pomoc przy przekształcaniu działalności jednoosobowych w spółki, spółek osobowych w kapitałowe oraz spółek kapitałowych w osobowe
 • Doradztwo i pomoc przy darowiźnie firmy
 • Pomoc przy zawieszaniu i likwidacji firmy
 • Opracowanie zasad i wdrożenie polityki rachunkowości
 • Opracowanie i prowadzenie dokumentacji cen transferowych
 • Opracowanie regulaminów wewnętrznych takich jak wynagradzania i zatrudnienia, BHP
 • Opracowanie instrukcji wewnętrznych wynikających z przepisów prawa między innymi obiegu dokumentów, gospodarki kasowej, inwentaryzacyjnej
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa firmy
 • Sporządzanie biznesplanów, dokumentów finansowych do wniosków kredytowych do banku i wniosków unijnych
 • Doradztwo organizacyjne oraz nadzór działu księgowości w siedzibie firmy
 • Zastępstwo pracowników działu księgowego podczas długotrwałej nieobecności
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników i weryfikacja ich kwalifikacji zgodnie z potrzebami klienta (w tym osób pozbawionych wolności)
   

Doradztwo podatkowe

Grafika Doradztwo podatkowe

Udzielane przez wpisanego na listę wydaną przez Ministra Finansów doradcę (wpis nasz nr 08731) chroni klienta przed konsekwencjami wynikającymi z nieznajomości przepisów podatkowych, jednocześnie dając mu poczucie bezpieczeństwa.
Doradca podatkowy działa na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym i jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to między innymi, że zgodnie z tą ustawą na doradcę podatkowego nałożono szereg dodatkowych obowiązków, których naruszenie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną. W szczególności ma on obowiązek:

 • Postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej 
 • zachowania tajemnicy zawodowej — wymaga to od doradcy podejmowania wszelkich działań zmierzających do jak najlepszej ochrony dóbr osobistych klienta. Zwolnić doradcę z obowiązku zachowania tajemnicy może tylko sąd. Takich uprawnień nie ma ani organ podatkowy, ani inspektor kontroli skarbowej.
   

W zakres usług doradztwa podatkowego wchodzi:

Grafika W zakres usług doradztwa podatkowego wchodzi:
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • Sporządzanie w imieniu podatników wniosków o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w tym zakresie
 • Wspomaganie i reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instytucjach oraz Sądami Administracyjnymi
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż publicznoprawne (np. prawa pracy, ZUS, BHP, przekształceń firm, darowizn)
 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 • Doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców z funduszy krajowych i unijnych
 • Audyt podatkowy dla firm i Wspólnot Mieszkaniowych, które na bieżąco chcą mieć pewność co do poprawności rozliczeń podatkowych
   

Controlling

Grafika Controlling

Controlling jako nowa funkcja zarządzania łączy w sobie elementy planowania, dyspozycji, kontroli, analizy i zasilania w informacje.

Zadaniem controllingu jest między innymi:

 • wprowadzenie miarodajnej kalkulacji kosztów i wydajności
 • tworzenie wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej
 • stworzenie odpowiedniego systemu informacyjnego umożliwiającego bieżącą kontrolę i porównanie zaplanowanych celów z faktycznie osiągniętymi wynikami.
 • rozwiązanie wysoce skomplikowanych wzajemnych związków między przedsiębiorstwem a otoczeniem

„BART” posiadając długoletnie doświadczenie i pracowników o specjalnościach jak „Organizacja i Zarządzanie”, wspiera swoich klientów w tym procesie poprzez:

 • przeprowadzanie analiz finansowych (np. w postaci wykresów)
 • sporządzanie dla każdego klienta indywidualnych zestawień kosztów i przychodów, bilansu i Zis umożliwiających porównanie danych miesiąc do miesiąca w języku polskim i angielskim
 • sporządzanie raportów umożliwiających sprawdzanie aktualnych rozrachunków w firmie
 • przeprowadzanie audytu dla firm i wspólnot mieszkaniowych niemających obowiązku badania sprawozdania finansowego
 • dla firm mających obowiązek badania sprawozdania finansowego przeprowadzanie audytu poprzez współpracującym z „BART”  biegłym rewidentem.

Inne usługi

Grafika Inne usługi

Oferujemy również usługi dla indywidualnego klienta (dla stałych klientów są prowadzone łącznie z usługą podstawową):

 • Rozliczanie roczne dochodów uzyskanych z zagranicy z uwzględnieniem umów międzynarodowych zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu
 • Rozliczanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem umów międzynarodowych zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu
 • Rozliczanie i sporządzenie dokumentacji odzyskania VAT z tytułu ulgi budowlanej
 • Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Sporządzanie i rozliczanie INTRASTAT
 • Sporządzanie dokumentacji i występowanie do urzędu skarbowego o zaświadczenie udzielonej pomocy de’minimis
   

Biuro Rachunkowe i Kancelaria Podatkowa

Jesteśmy na rynku od 1989 roku. Zaufało nam ponad 200 firm i 320 Wspólnot Mieszkaniowych. Oferujemy nowoczesne i profesjonalne usługi w zakresie obsługi podatkowo–księgowej, doradczej, przekształceń zarówno podmiotom krajowym jak i firmom z kapitałem zagranicznym. Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę w języku polskim i angielskim, doradztwo audytorów, Radców Prawnych, Zarządców Nieruchomościami. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana i kompetentna kadra. Zatrudniamy na stałe 13 doświadczonych, wykształconych pracowników z szeroką wiedzą z zakresu finansów, księgowości oraz ekonomii.

Zobacz inne

Księgowość

Pełen zakres usług

Oferujemy pełen zakres usług księgowych zgodnych z wymogami obowiązujących w Polsce przepisów ustawy o rachunkowości, KSR (Krajowych Standardów Rachunkowości) i MSR...

Kadry i płace

Obsługa płac i ZUS

Zatrudnianie pracowników nakłada bardzo wiele obowiązków na przedsiębiorcę. Nie ważne czy przedsiębiorca zatrudnia jednego, czy 100 pracowników. W każdym z tych...

Wspólnoty mieszkaniowe

Szkolenia, prowadzenie ewidencji

Wspólnota mieszkaniowa została powołana do życia ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Powstaje z mocy prawa w chwili wydzielenia i sprzedaży pierwszego...

Podpis Elektroniczny

Jesteśmy autoryzowanym partnerem Certum

Podpis elektroniczny. Simplysign. Certyfikaty SSL. Punkt potwierdzania tożsamości.

BHP

Szkolenia wstępne, okresowe, służba BHP

Nulla dapibus condimentum nisi. Phasellus viverra, odio quis auctor semper, purus nisl maximus tortor, in mollis est orci nec risus. Integer non vulputate mauris....

PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Maecenas diam nisl, pretium sed fringilla id, aliquet non ligula. Donec tincidunt, dui id volutpat rhoncus, sapien elit vestibulum quam, quis luctus urna sapien quis...

Przejdź do góry strony