Kadry i Płace

Przedsiębiorca , który w swojej firmie zatrudnia pracowników (nawet jednego) musi  przestrzegać z jednej strony praw i obowiązków jakie ciążą na pracodawcy, z drugiej strony  praw i obowiązków pracowników. Ponadto odpowiada za zgodne z przepisamiprawa prowadzenie spraw pracowniczych .

Z uwagi na częste zmiany przepisów problematyka kadrowo-płacowa dla przedsiębiorcy staje się bardzo skomplikowana , a nie zawsze może on zatrudnić osoby zajmujące się tylko tymi zagadnieniami.
„BART” wychodzi naprzeciw tym potrzebom  oferując: