Inne usługi

Oferujemy również usługi dla indywidualnego klienta (dla stałych klientów są prowadzone łącznie z usługą podstawową ) :

  • Rozliczanie roczne dochodów uzyskanych z zagranicy z uwzględnieniem umów międzynarodowych zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu
  • Rozliczanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem umów międzynarodowych zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu
  • Rozliczanie i sporządzenie dokumentacji  odzyskania VAT z tytułu ulgi budowlanej
  • Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
  • Sporządzanie i rozliczanie INTRASTAT
  • Sporządzanie dokumentacji i występowanie do urzędu skarbowego o zaświadczenie udzielonej pomocy de’minimis