Controlling

Controlling jako nowa funkcja zarządzaniałączy w sobie elementy planowania , dyspozycji, kontroli , analizy i zasilania w informacje .

Zadaniem controllingu jest między innymi:

  • wprowadzenie miarodajnej kalkulacji kosztów i wydajności
  • tworzenie wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej
  • stworzenie odpowiedniego systemu informacyjnego umożliwiającego bieżącą kontrolę i porównanie zaplanowanych celów z faktycznie osiągniętymi wynikami.
  • rozwiązanie wysoce skomplikowanych wzajemnych związków między przedsiębiorstwem , a otoczeniem

„BART” posiadając długoletnie doświadczenie i pracowników  o specjalnościach jak  „Organizacja i Zarządzanie”, wspiera swoich klientów w tym procesie poprzez:

  • przeprowadzanie analiz finansowych ( np. w postaci wykresów)
  • sporządzanie dla każdego klienta indywidualnych zestawień kosztów i przychodów , bilansu i RZiS umożliwiających porównanie danych miesiąc do miesiąca w języku polskim i angielskim
  • sporządzanie raportów  umożliwiających sprawdzanie aktualnych rozrachunków w firmie
  • przeprowadzanie audytu dla firm i wspólnot mieszkaniowych nie mających obowiązku badania sprawozdania finansowego
  • dla firm mających obowiązek badania sprawozdania finansowego przeprowadzanie audytu  poprzez współpracującym z „BART”  biegłym rewidentem.