Książka przychodów i rozchodów

Prowadzenie Podatkowej książki przychodów i rozchodów ( w skrócie pkpir) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia pkpir

 • Bieżąca analiza i ewidencjonowanie operacji gospodarczych w pkpir
 • Prowadzenie dodatkowych ewidencji  określonych w obowiązujących przepisach ( majątku trwałego , wyposażenia, kart wynagrodzeń  pracowników , przebiegu pojazdów)
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT
 •  Kontrola rozrachunków dla celów podatkowych i VAT
 • Sporządzanie list płac i rozliczeń z ZUS
 • Zamykanie  pkpir  na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • Prowadzenie urządzeń księgowych dostosowanych do otrzymanych dotacji unijnych i ich rozliczenie
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  dla właścicieli.
 • Sporządzanie sprawozdawczości do GUS  , NBP  i innych instytucji kredytowych
 • Udzielanie konsultacji i porad w zakresie prowadzonej działalności
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i ZUS