Kadry

Zatrudnianie pracowników nakłada bardzo wiele obowiązków na przedsiębiorcę. Nie ważne czy przedsiębiorca zatrudnia jednego , czy 20 pracowników. W każdym z tych przypadków niezbędna jest znajomość zagadnień prawa pracy ( kodeks pracy) obejmujących urlopy , wynagrodzenia , rekrutację , dokumentację, obowiązki pracowników i pracodawców, bezpieczeństwo i higienę pracy , a przepisy w tym zakresie zmieniają się bardzo często.
Zlecając prowadzenie spraw kadrowych naszej firmie przedsiębiorca nie tylko zmniejsza koszty administracyjne , ale ma pewność , że dokumentacja kadrowa jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa , co w znacznym stopniu minimalizuje narażenie się na sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy czy ZUS.
Usługa kadrowa obejmuje między innymi:
• prowadzenie akt osobowych pracowników
• prowadzenie kart ewidencji czasu pracy i ich rozliczanie
• prowadzenie kart urlopowych
• wystawianie umów o pracę
• wystawianie wszelkich zaświadczeń
• wystawianie świadectw pracy
• organizacja szkoleń BHP

Każde ZLECENIE  jest realizowane indywidualnie , uwzględniając specyfikę firmy.
 

Polecamy zapoznanie się z artykułem nt."Prowadzenia akt osobowych i obowiązków pracodawcy"

Sprawdź nasze kalkulatory