Newsletter

 

Jeśli chcesz otrzymywać od nas nie częściej niż raz na dwa tygodnie aktualności zapisz się do naszego newslettera.Kadry

Zatrudnianie pracowników nakłada bardzo wiele obowiązków na przedsiębiorcę. Nie ważne czy przedsiębiorca zatrudnia jednego , czy 20 pracowników. W każdym z tych przypadków niezbędna jest znajomość zagadnień prawa pracy ( kodeks pracy) obejmujących urlopy , wynagrodzenia , rekrutację , dokumentację, obowiązki pracowników i pracodawców, bezpieczeństwo i higienę pracy , a przepisy w tym zakresie zmieniają się bardzo często.
Zlecając prowadzenie spraw kadrowych naszej firmie przedsiębiorca nie tylko zmniejsza koszty administracyjne , ale ma pewność , że dokumentacja kadrowa jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa , co w znacznym stopniu minimalizuje narażenie się na sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy czy ZUS.
Usługa kadrowa obejmuje między innymi:
• prowadzenie akt osobowych pracowników
• prowadzenie kart ewidencji czasu pracy i ich rozliczanie
• prowadzenie kart urlopowych
• wystawianie umów o pracę
• wystawianie wszelkich zaświadczeń
• wystawianie świadectw pracy
• organizacja szkoleń BHP

Każde ZLECENIE  jest realizowane indywidualnie , uwzględniając specyfikę firmy.
 

Polecamy zapoznanie się z artykułem nt."Prowadzenia akt osobowych i obowiązków pracodawcy"

Sprawdź nasze kalkulatory