Newsletter

 

Jeśli chcesz otrzymywać od nas nie częściej niż raz na dwa tygodnie aktualności zapisz się do naszego newslettera.Doradztwo podatkowe

 1. udzielane przez wpisanego na listę wydaną przez Ministra Finansów doradcę ( wpis nasz nr. 08731 ) chroni klienta przed konsekwencjami wynikającymi z nieznajomości przepisów podatkowych, jednocześnie  dając  mu  poczucie bezpieczeństwa.

Doradca podatkowy działa na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym i jestzawodem zaufania publicznego. Oznacza to między innymi , że zgodnie z tą ustawą na doradcę podatkowego nałożono szereg dodatkowych obowiązków , których naruszenie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną. W szczególności ma on obowiązek:

 •  Postępować zgodnie z przepisami prawa , ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej
 •  zachowania tajemnicy zawodowej. Wymaga to od doradcy  podejmowania wszelkich działań zmierzających do jak najlepszej ochrony dóbr osobistych klienta.  Zwolnić doradcę z obowiązku zachowania tajemnicy może tylko sąd. Takich uprawnień nie ma ani organ podatkowy , ani inspektor kontroli skarbowej.

W zakres usług doradztwa podatkowego wchodzi:

 •  udzielanie porad , opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • Sporządzanie w imieniu podatników wniosków o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w tym zakresie
 • Wspomaganie i reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instytucjach oraz Sądami Administracyjnymi
 • udzielanie porad , opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż publicznoprawne ( np. prawa pracy , ZUS , BHP, przekształceń firm, darowizn)
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego , doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 •  doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców z funduszy krajowych i unijnych
 •  audyt podatkowy dla firm i Wspólnot Mieszkaniowych , które na bieżąco chcą mieć pewność co do poprawności rozliczeń podatkowych