Doradztwo gospodarcze

W zakres usług doradztwa gospodarczego wchodzi:

 • Doradztwo i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w szczególności:

- jednoosobowej działalności gospodarcze

- spółkicywilnej

- spółki prawa handlowego tj. z ograniczoną odpowiedzialnością , jawnej , komandytowej

 • Doradztwo w wyborze najkorzystniejszej  formy opodatkowania
 • Doradztwo i pomoc przy przekształcaniu działalności jednoosobowych w spółki , spółek osobowych w kapitałowe oraz spółek kapitałowych w osobowe
 • Doradztwo i pomoc przy darowiźnie firmy
 • Pomoc przy zawieszaniu i likwidacji firmy
 • Opracowanie zasad i wdrożenie polityki rachunkowości
 • Opracowanie i prowadzenie dokumentacji cen transferowych
 • Opracowanie regulaminów wewnętrznych takich jak wynagradzania  i zatrudnienia ,BHP
 • Opracowanie instrukcji wewnętrznych wynikających z przepisów prawa między innymi obiegu dokumentów, gospodarki kasowej, inwentaryzacyjnej
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa firmy
 • Sporządzanie biznes planów , dokumentów finansowych do wniosków kredytowych do banku i wniosków unijnych
 • Doradztwo organizacyjne oraz nadzór działu księgowości w siedzibie firmy
 • Zastępstwo pracowników działu księgowego podczas długotrwałej nieobecności
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników i weryfikacja ich kwalifikacji zgodnie z potrzebami klienta ( w tym osób pozbawionych wolności)