Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota mieszkaniowa została powołana do życia ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali . Powstaje z mocy prawa w chwili wydzielenia i sprzedaży pierwszego lokalu i stanowi ją ogół właścicieli , których lokale wchodząw skład danej nieruchomości.

„BART” zajmuje się Wspólnotami od 2000 roku. Działamy głównie na rynku Trójmiejskim współpracując z wieloma Zarządcami Nieruchomości.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na rozwiązywanieróżnych problemów z zakresu prowadzenia i rozliczania wspólnot mieszkaniowych. W 2003 roku został wydany praktyczny poradnik dla administratorów , zarządów i członków wspólnot mieszkaniowych p.t „Wspólnota mieszkaniowa ewidencja , dokumentacja , rozliczenia ) współautorką której jest Mariola Chyży.

Oferta skierowana jest do Zarządców nieruchomości , jak również do Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych , którzy chcą mieć pewność , że ich sprawy prowadzone będą przez profesjonalistów w tej dziedziny.

Oferujemy prowadzenie urządzeń księgowych i szkoleń dla Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie  ustawy o własności lokali i ustawy o rachunkowości w tym :

 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów , według ustalonego wzoru 
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej  w oparciu o ustawę o rachunkowości
 • Sporządzanie umów , rozliczeń i deklaracji ZUS pracowników zatrudnionych przez Wspólnotę
 • Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych , deklaracji VAT i innych rozliczeń z Urzędem Skarbowy
 • Ustalanie  i rozliczanie zaliczek dla właścicieli z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego
 • Pomoc i rozliczanie mediów dla właścicieli
 • Bieżące informowanie o sytuacji finansowej Wspólnoty
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych wspólnoty według własnego wzoru
 •  Pomoc i szkolenie przy powstawaniu wspólnoty i jej obowiązków rejestracyjnych wobec urzędu statystycznego , ZUS , Urzędu skarbowego
 • Przeprowadzanie audytów dla Wspólnot mieszkaniowych
 • Sporządzanie sprawozdawczości do GUS, NBP  i innych instytucji kredytowych
 • Występowanie o indywidualne interpretacje do organów podatkowych
 • Wydawanie porad i opinii w sprawach  dotyczących prowadzenia wspólnot