Punkt Potwierdzania Tożsamości

Potwierdzenie tożsamości oraz podpisu osoby może odbyć się w siedzibie Firmy klienta lub w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości (PPT)

Opłata za dostarczenie dokumentów do Certum może wystąpić w każdym przypadku niezależnie od tego, czy usługa wykonywana jest w siedzibie Operatora, czy też siedzibie Klienta.
Możliwe jest także samodzielne dostarczenie przez Klienta do Certum dokumentów związanych z potwierdzeniem tożsamości, wówczas opłata ta nie występuje.

Weryfikacja tożsamości i poświadczenie podpisu jest usługą wykonywaną w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości (PPT) i może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacie Państwo samodzielnie wydrukowane i nie podpisane dokumenty dotyczące certyfikowanego podpisu elektronicznego.
W takim przypadku NIE PONOSIMY odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w dokumentacji.
Operator PPT może podpisać dokumenty z ramienia Certum tylko w przypadku gdy osobiście je przygotował, zatem Klient musi czekać na podpisanie i odesłanie umowy przez Certum.
Opłata za weryfikację tożsamości w PPT oraz za wysyłkę dokumentów jest dodatkowo płatna

Przygotowanie dokumentacji jest usługą wykonywaną w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości (PPT). W ramach tej opłaty, na podstawie otrzymanych danych przygotowujemy niezbędną dokumentację dla osoby wnioskującej o podpis elektroniczny. 

W tym przypadku PONOSIMY odpowiedzialność za prawidłowość wypełnienia i wystawienia wszystkich dokumentów. Ponieważ od razu podpisujemy dokumenty w imieniu Certum, Klient nie musi czekać na odesłanie umowy – otrzymuje od razu wszystkie podpisane dokumenty.
Opłata ta jest zależna od ilości weryfikowanych osób i sumuje się z opłatą za weryfikację tożsamości w PPT.

W przypadku przygotowywania dokumentacji przez operatora PPT czas wydania certyfikatu kwalifikowanego wynosi 30 min - 24h.

Opłata za dostarczenie dokumentów do Certum może wystąpić w każdym przypadku niezależnie od tego, czy usługa wykonywana jest w siedzibie Operatora, czy też siedzibie Klienta. Możliwe jest także samodzielne dostarczenie przez Klienta do Certum dokumentów związanych z potwierdzeniem tożsamości, wówczas opłata ta nie występuje.

  • umożliwiamy wygodny zakup zestawów do podpisu elektronicznego,
  • doradzamy jaki wybrać certyfikat: uniwersalny czy firmowy,
  • drukujemy wszelkie niezbędne dokumenty, umowy,
  • weryfikujemy tożsamość bez konieczności czekania w kolejkach,
  • wysyłamy dokumentację we właściwe miejsca,
  • uruchamiamy pełną funkcjonalność podpisu elektronicznego.