Certyfikaty ID

Certyfikat ID – jest elektronicznym dokumentem tożsamości uwierzytelniającym danego użytkownika w sieci Internet, zawierającym zbiór określonych danych identyfikacyjnych, poświadczonych przez Zaufaną Trzecią Stronę i powiązany z określoną parą kluczy kryptograficznych.

Poziom wiarygodności:

Gwarancja finansowa: 400 zł

Okres ważności: 1, 2, 3 lata 

Poziom wiarygodności:

Gwarancja finansowa: 100 000 zł

Okres ważności: 1, 2, 3 lata 

Poziom wiarygodności:

Gwarancja finansowa: 20 000 zł

Okres ważności: 1, 2, 3 lata