przepisy

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

W związku z wprowadzeniem od 01.01.2016r. zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej został nałożony na płatników składek obowiązek założenia za pomocą systemu teleinformatycznego ZUS do 31.12.2015 profilu informacyjnego płatnika.