pracownik

Prowadzenie akt osobowych

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika:

Wzór listy obecności

Specjalnie dla naszych odwiedzających udostępniamy wzór rejestru-listy obecności. Arkusz umożliwia generowanie listy z uwzględnieniem świąt dni wolnych oraz weekendów. Zapraszamy do pobierania.