Całkowity koszt zleceniodawcy

Wynagrodzenie:*
Koszty uzyskania przychodu:
Prawa autorskie (koszty uzyskania przychodu 50%):
Stopa wypadkowego:
%
Stopa podatku:
%
Student lub osoba ucząca się do ukończenia przez nią 26 roku życia (bez składek zus i ubezpieczenia zdrowotnego) :
Ubezpieczenie chorobowe dobrowolne:
Osiągam dochody z tytułu umowy o pracę (conajmniej minimalne wynagrodzenie):