Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy to nic innego jak przekazanie obsługi księgowej zewnętrznej firmie. Często korzystamy z outsourcingu w przypadku usług IT, prawa itp. Dlaczego outsourcing księgowy jest korzystny dla firmy?

  1. Przede wszystkim oddając księgi w nasze ręce klient nie musi śledzić bieżących zmian w przepisach. W ramach współpracy z BART przekazujemy wyselekcjonowane z tysięcy przepisów istotne zmiany dla konkretnego podmiotu.
  2. Obniżają się koszty prowadzenia księgowości- odchodzą koszty zakupienia  oraz serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego; 
  3. Gwarancja ciągłości księgowości - brak problemów, związanych z chorobą bądź urlopem księgowego.
  4. Zryczałtowane miesięczne koszty - Przedsiębiorca wie za co i ile płaci.
  5. Gwarancja jakości usług i znajomości przepisów

BART oferując outsourcing księgowy zatrudnia i poszukuje najlepszych pracowników z branży księgowej, kadrowej i płacowej. Dzięki wielo-etapowemu sprawdzaniu na każdym etapie księgowości zmniejszamy ryzyko powstania błędów. Korzystając z usług outsourcingowych BART zostaje zdjęta odpowiedzialność karna i cywilna za ewentualne błędy księgowe.
Usługi świadczone przez BART są kompleksowe - to wszystko zasługa naszej zróżnicowanej kadry; specjalistów z rachunkowości,kadr, płac ale również informatyków- dzięki nim możemy pracować na najnowszym sprzęcie świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Korzystając z outsorcingu przedsiębiorca nie myśli o terminach składania deklaracji, datch płatności czy rozliczania płac.